RADA RODZICÓW

 

 

 

 

1. Regulamin Rady Rodziców

 

Regulamin Rady Rodziców przy MP34 (kliknij, aby pobrać)

 

  


Statut MP34 w Zielonej Górze      STATUT.doc

Koncepcja pracy KONCEPCJA.doc

Roczny plan pracy MP34 w Zielonej Górze  PLAN ROCZNY.DOC

Umowa za korzystanie z wychowania przedszkolnego    UMOWA .doc

Programy realizowane w MP34 w Zielonej Górze  PROGRAMY.doc

Podstawa programowa - najważniejsze informacje PODSTAWA.doc

Program CHRONIMY DZIECI.doc  CERTYFIKAT.doc