RADA RODZICÓW

 

 

 

 

1. Regulamin Rady Rodziców

 

Regulamin Rady Rodziców przy MP34 (kliknij, aby pobrać)

 

 

 

2. Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
 

PRZEWODNICZĄCY:

 PAN BARTOSZ STEFANISZYN

WICEPRZEWODNICZĄCY:

 PANI ILONA BURKOWSKA

SKARBNIK:

PANI ANGELIKA ĆWILIŃSKA

PANI MAGDALENA RATAJCZAK

SEKRETARZ:

 PANI MAŁGORZATA PETERLEJTNER

KOMISJA REWIZYJNA:

PAN ŁUKASZ STAROŃ

PAN JAROSŁAW ABRAMOWICZ

PAN MARCIN KOWALIK

 

 


Statut MP34 w Zielonej Górze      STATUT.doc

Koncepcja pracy KONCEPCJA.doc

Roczny plan pracy MP34 w Zielonej Górze  PLAN ROCZNY.DOC

Umowa za korzystanie z wychowania przedszkolnego    UMOWA .doc

Programy realizowane w MP34 w Zielonej Górze  PROGRAMY.doc

Podstawa programowa - najważniejsze informacje PODSTAWA.doc

Program CHRONIMY DZIECI.doc  CERTYFIKAT.doc