WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Program bajkoterapeutyczny „Opowiem Ci bajeczkę” (kontynuacja programu z pierwszego półrocza), przeznaczony jest do realizacji z dziećmi w wieku przedszkolnym w Miejskim Przedszkolu nr 34 w Zielonej Górze.
Głównym celem programu jest wspieranie rozwoju osobowości dziecka, modelowanie pozytywnych postaw i zachowań społecznych. Poprzez odpowiednio dobraną literaturę, dziecko będzie miało możliwość w ciekawy sposób, nie moralizatorski, przyswoić odpowiednie zachowania, właściwe postawy. Przekona się, iż książka nie tylko bawi i umila nam czas, ale jest również „lekarstwem” na nasze problemy, napięcia, lęki, pokazuje nam, jak sobie z nimi radzić. Uczy nas, jak należy postępować, jak radzić sobie z trudnościami. Dzięki przekazywanym treściom, przedszkolaki poznają, co jest dobre, a co złe, utrwalą zasady bezpieczeństwa. Do zajęć wykorzystywane będą pacynki i kukiełki, gry, układanki, puzzle, klocki, przyrządy do ćwiczeń sensorycznych, jak również bajkowe teatrzyki wykonane przez dzieci na konkurs „Mój mały teatrzyk” oraz teatrzyk Kamishibai. Zajęcia wzbogacone zostaną o zabawy z kodowania.
CELE PROGRAMU:
- zachęcanie najmłodszych do obcowania z książką
- umożliwianie dzieciom prostszego zrozumienia „siebie”, swoich zachowań, lęków oraz otaczającego ich świata poprzez zapoznanie z odpowiednio dobraną literaturą
- uczenie zachowań społecznie akceptowanych, umiejętności odróżniania dobra i zła
- ukazywanie sposobów radzenia sobie z emocjami
- uwrażliwianie na takie pojęcia jak: empatia, przyjaźń, tolerancja, szacunek
- rozwijanie ogólnej wiedzy dziecka o świecie, wzbogacanie słownictwa
- rozwijanie umiejętności plastycznych, teatralnych, literackich, matematycznych, przyrodniczych

Zajęcia będą obejmować będą następujące zagadnienia:
1. Utrwalanie „kodeksu przedszkolaka”
2. Budowanie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji
3. „Moc empatii”- uwrażliwianie na krzywdę innym, zachęcanie do niesienia pomocy potrzebującym
4. Emocje i uczucia – rozmawianie o tym, co czujemy, nazywanie i rozpoznawanie emocji
„Zawsze być sobą” – moje mocne i słabe strony, inny nie znaczy gorszy
5. Konflikty i umiejętność radzenia sobie z nimi, poznanie różnych sposobów radzenia sobie ze złością
6. Zachowania groźne i niebezpieczne - rozpoznawanie i unikanie sytuacji niebezpiecznych
7. Poznawanie i utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach
8. „Zdrowe odżywianie” – zachęcanie do jedzenia owoców i warzyw
9. „Mój przyjaciel…” – o przyjaźni i koleżeństwie
10. „Kodowanie na dywanie” – zabawy z kodowaniem

Podczas zajęć dzieci będą miały możliwość kształcić i doskonalić umiejętność:
- uważnego słuchania ze zrozumieniem,
-swobodnego wypowiadania swoich myśli i wrażeń, sądów i opinii,
- określania zachowań bohaterów książkowych, nazywanie ich uczuć i emocji
- szukania sposobów radzenia sobie z emocjami, poszukiwania rozwiązań (zabawy z kostką uczuć, kącik „Humorkowo”, karty z emocjami, zabawa w niedokończone zdania, itp.
- odgrywania scenek dramowych na dany temat
- zabawy w teatr
- relaksacji ( bajki relaksacyjne, muzykoterapia, masażyki)
- rozwijania poczucia empatii, tolerancji, życzliwości
- poznania zasad kodowania
- wyrażania siebie w formie plastycznej (malowanie, lepienie, wycinanie itp.)

Agnieszka Judkowiak - prowadząca zajęcia

-------------------------------------

„Książka – mój przyjaciel” – to program prowadzony w ramach zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych w Miejskim Przedszkolu nr 34 od lutego do czerwca 2020 roku.
Celem programu jest budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci. Stały kontakt z książką i biblioteką w naszym przedszkolu zapewnia dzieciom rozwój zainteresowań czytelniczych, umiejętność korzystania ze źródeł informacji, przeżycie estetyczne i emocjonalne. Książka wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy. Mądre książki są też nośnikami ważnych uniwersalnych wartości moralnych. Czytanie uczy odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów.
Dzieci uczestniczą w zajęciach raz w tygodniu, prowadzi je Pani Izabela Skibińska – nauczycielka grupy „Roztańczone Wiewiórki”.
 

-----------------------------------------

TEMAT ZAJĘĆ: ZABAWY SENSORYCZNO-RUCHOWE – „ Zaczarowany świat zmysłów”

PROWADZĄCA: MAGDALENA RATAJCZAK ,TERAPEUTKA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

OPIS ZAJĘĆ:

Dysfunkcje integracji sensorycznej wpływają na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka. Zajęcia „ Zaczarowany świat zmysłów” polegają na dobraniu dla dzieci zabaw dostarczających ich zmysłom bodźców mających bezpośredni wpływ na codzienne funkcjonowanie dziecka w każdym środowisku. Zabawy podczas zajęć mają na celu dostarczanie stymulacji:

- zmysłowi dotyku: segregowanie przedmiotów o różnych fakturach, wielkościach, temperaturach, wykonywanie prac plastycznych za pomocą rąk, pokonywanie torów przeszkód bosymi stopami, naukę samodzielnego dostarczania sobie bodźców dotykowych przy pomocy automasażu gumowymi piłeczkami.

- zmysłowi równowagi – pokonywanie torów przeszkód, uczestniczenie w ukierunkowanych zabawach z użyciem kształtek, tuneli, ławek, dysków sensorycznych, topka, deskorolki itp.

- zmysłowi wzroku : zabawy z kolorami, wyszukiwanie wskazanych elementów w książkach, rysowanie po śladzie, wodzenie za przedmiotami itp.

- zmysłowi węchu – wąchaniu produktów spożywczych, gra „nos w nos”, zagadki zapachowe

- zmysłowi słuchu – zagadki dźwiękowe, gra na różnorodnych instrumentach, słuchanie muzyki relaksacyjnej, instrumentalnej, odgłosów natury

Program realizowany będzie w formie zajęć 30 min. indywidualnych i w grupach do 4 osób:

- Zabaw sensorycznych na salce terapeutycznej

- Zabaw sensoryczno-ruchowych na sali gimnastycznej

- Zabaw sensoryczno-ruchowych na placu przedszkolnym i pod zadaszeniem