WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH


 

       

WYRÓWNYWANIE SZANS W MP 34 „ ROZŚPIEWANE PRZEDSZKOLE’

ROK SZKOLNY 2018/2019

TEMAT ZAJĘĆ: ZABAWY SENSORYCZNO-RUCHOWE – „ Zaczarowany świat zmysłów”

PROWADZĄCA: MAGDALENA RATAJCZAK ,TERAPEUTKA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

OPIS ZAJĘĆ:

Dysfunkcje integracji sensorycznej wpływają na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka. Zajęcia „ Zaczarowany świat zmysłów” polegają na dobraniu dla dzieci zabaw dostarczających ich zmysłom bodźców mających bezpośredni wpływ na codzienne funkcjonowanie dziecka w każdym środowisku. Zabawy podczas zajęć mają na celu dostarczanie stymulacji:

- zmysłowi dotyku: segregowanie przedmiotów o różnych fakturach, wielkościach, temperaturach, wykonywanie prac plastycznych za pomocą rąk, pokonywanie torów przeszkód bosymi stopami, naukę samodzielnego dostarczania sobie bodźców dotykowych przy pomocy automasażu gumowymi piłeczkami.

- zmysłowi równowagi – pokonywanie torów przeszkód, uczestniczenie w ukierunkowanych zabawach z użyciem kształtek, tuneli, ławek, dysków sensorycznych, topka, deskorolki itp.

- zmysłowi wzroku : zabawy z kolorami, wyszukiwanie wskazanych elementów w książkach, rysowanie po śladzie, wodzenie za przedmiotami itp.

- zmysłowi węchu – wąchaniu produktów spożywczych, gra „nos w nos”, zagadki zapachowe

- zmysłowi słuchu – zagadki dźwiękowe, gra na różnorodnych instrumentach, słuchanie muzyki relaksacyjnej, instrumentalnej, odgłosów natury

Program realizowany będzie w formie zajęć 30 min. indywidualnych i w grupach do 4 osób:

- Zabaw sensorycznych na salce terapeutycznej

- Zabaw sensoryczno-ruchowych na sali gimnastycznej

- Zabaw sensoryczno-ruchowych na placu przedszkolnym i pod zadaszeniem

                   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

    „Savoir vivre przedszkolaka”

w ramach Zielonogórskiego Programu

Wyrównywania Szans Edukacyjnych

 

          Program jest stworzony w celu wyeliminowania niewłaściwych zachowań dostrzeżonych w toku codziennej obserwacji dzieci. W Miejskim Przedszkolu nr 34 prowadzony bezie od lutego do czerwca 2019 roku.

          Świat, w którym żyjemy pełen jest różnych zasad i reguł, które maluch a później dorosły już człowiek będzie musiał przestrzegać. Dlatego właśnie dziecko już w wieku przedszkolnym musi poznać normy i zasady zachowania, które obowiązują w danej grupie i społeczności. Zasady muszą być jasne, zrozumiałe dla dziecka i konsekwentnie wprowadzane w życie. Tylko wtedy świat dziecka będzie uporządkowany i przewidywalny.„Dobre maniery przedszkolaka” są wielokrotnie przypominane dzieciom podczas zajęć oraz przy okazji konkretnych sytuacji. W trakcie realizacji programu dzieciom będą przypominane zasady savoir-vivre poprzez odpowiedni literaturę i zajęcia praktyczne, a także artystyczne.

                                                                                                  Izabela Skibińska