O NAS...

Już trzydziesty szósty w naszym przedszkolu rozbrzmiewa muzyka i radosny śmiech dzieci.

Placówka usytuowana jest w śródmieściu Zielonej Góry, funkcjonalnie urządzona i dobrze wyposażona w zabawki, sprzęt sportowo – rekreacyjny, środki audiowizualne a także pomoce niezbędne do prowadzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej.   


Posiadamy dużą, przestronną salę gimnastyczną,  bogato wyposażoną w przybory do ćwiczeń i wieloma różnorodnymi instrumentami muzycznymi, między innymi pianino i keyboard, wykorzystywanymi na zajęciach rytmicznych, tanecznych i imprezach okolicznościowych.

Nowoczesny, wykonany z materiału ekologicznego plac zabaw przy przedszkolu (typu „ogrodu dendrologicznego”), zapewnia naszym milusińskim spędzenie czasu wesoło, miło i przyjemnie, a przede wszystkim bezpiecznie

 W ciągu tych lat stale się modernizowaliśmy ( wymiana okien, wymiana grzejników, położenie glazury w łazienkach, kuchni, holu i szatniach, odnowienie sal, nowoczesne ich wyposażenie )  czego efektem jest nowoczesny charakter placówki.

 Tradycją naszego przedszkola jest ścisła współpraca między grupami np. wspólne warsztaty plastyczne, razem organizowane teatrzyki, spotkania z okazji Walentynek,  Andrzejek, Dnia Chłopca czy Dziewczynek, kuligi itp.

Przedszkole nasze gromadzi informacje o losach swoich absolwentów, utrzymujemy z nimi kontakt w późniejszych latach. Dzieci te chętnie uczestniczą w różnych imprezach przedszkolnych, zjazdach, często uatrakcyjniają swoimi koncertami uroczystości przedszkolne.  

 


    ZDOBYTE CERTYFIKATY

Nasze certyfikaty:

- Przedszkole z Pasją

- Przedszkole Dobrze Przygotowujące do Szkoły

- Szkoła Promująca Zdrowie

Dobre praktyki:

- Program „Gimnastyka Smyka”

- Program badawczy „Mały badacz”

- Program ekologiczny

- Przedszkolna biblioteka Kubusia Puchatka


 REALIZOWANE PROGRAMY

W przedszkolu realizujemy „Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci” M. Kwaśniewskiej i W. Żaby – Żabińskiej.
Poza realizacją Podstawy Programowej, realizujemy wiele dodatkowych programów, również  autorskich, tworzonych przez naszą kadrę. Są to:

          Program 5-letni

          Roczny plan pracy Miejskiego Przedszkola nr 34 w Zielonej Górze

          Program inteligencji emocjonalnej

          Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola nr 34 w Zielonej Górze

          Program adaptacyjny Miejskiego Przedszkola nr 34 w Zielonej Górze

          Program gimnastyki twórczej Rudolfa Labana

          Program profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej Miejskiego Przedszkola nr 34 w Zielonej Górze

          Innowacja pedagogiczna „Radość tworzenia”

          Innowacja pedagogiczna „Gimnastyka Smyka”

          Program badawczy „Mały badacz”

          Programy indywidualnej pracy kompensacyjno – wyrównawczej oraz pracy twórczej z dzieckiem zdolnym jak również pomoc psychologiczno – pedagogiczna (tworzenie zespołów zadaniowych i programów) dla dzieci posiadających orzeczenia.

          Programy ogólnopolskie, w których bierzemy udział:  „Kubusiowi przyjaciele natury”; „Mamo, tato, pij wodę”; „Dzieciństwo bez próchnicy”; „Bezpieczne Przedszkole”; „Akademia Aquafresh”

          Programy organizowane przez Stację Sanitarno – epidemiologiczną w Zielonej Górze: „Czyste powietrze wokół nas” (program antynikotynowy); „Moje dziecko idzie do szkoły”

          Program teatralny „Zabawa w teatr”

          Program ekologiczny

          Program biblioteczny

          Program muzyczny „W czarodziejskim świecie muzyki”

          Program terapeutyczny „Chodź, opowiem ci bajeczkę”

          Program matematyczno – przyrodniczy „Mali odkrywcy”

          Program współpracy z rodzicami „Razem raźniej”