WSPÓŁPRACA

Współpraca z instytucjami jest atrakcyjna dla dzieci i rodziców, ponieważ rozwija i pogłębia ich zainteresowania oraz angażuje w działania na rzecz przedszkola
i środowiska lokalnego. Ponadto daje możliwość prezentowania własnych talentów i kształtuje pozytywne postawy społeczne.

Współpracujemy z następującymi instytucjami:

Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety – Oddział Przedszkolny dla dzieci niepełnosprawnych:
- Okolicznościowe spotkania z okazji: Pieczonego ziemniaka Dnia św. Marcina - pieczenie rogali Marcińskich, Mikołajek, Jasełek w Teatrze Lubuskim, Dnia Dziecka itp.,
- wykonywanie prac plastyczno – technicznych przy okazji wspólnych spotkań – np. Warsztaty z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, wspólny udział
w konkursach plastycznych
- wspólne wycieczki: do lasu –ubieranie choinki dla zwierząt, do ZOO-Safari w Świerkowinie, do Jesionki nad jezioro z okazji Dnia Dziecka.

Radio Zachód:
- nagrywanie bajek dla audycji „Kukułka”: „Podróże Pingwina Pika”, „Czarodziejskie pudło Króla Bajdula”, „Jaś i Małgosia” z udziałem rodziców",
- nagrywanie autorskich piosenek „Hymn przedszkola”, „Jest takie miejsce na ziemi”, „Śpiewająco do szkoły”,
- udział dzieci w nagraniach do audycji „Co dzieci na to?”.

Telewizja Regionalna:
- nagrywanie Jasełek, teatrzyków, imprez ogólnoprzedszkolnych i imprez w poszczególnych grupach,
- wspólna akcja pomocy ubogim i potrzebującym dzieciom z okazji Świąt Bożego Narodzenia - z tej okazji organizowanie w przedszkolu kiermaszu prac dziecięcych,
z których dochód przeznaczony zostaje właśnie na akcję pomocową.

„Gazeta Lubuska”:
zapraszanie na imprezy okolicznościowe
udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi i rodzicami
umieszczanie artykułów w dziale „Bajlandia”
zamieszczanie krótkich informacji i ogłoszeń o przedszkolu

Komenda Miejska Policji:
- pogadanki na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, pracy policjanta,
- zabawa z wykorzystaniem rekwizytów policyjnych (makieta ulicy, sygnalizator świetlny),
- wycieczki na KMP,
- wizyty policjantów w przedszkolu i wspólne organizowanie turniejów wiedzy o bezpieczeństwie w przedszkolu,
- udział przedszkolaków w konkursach organizowanych przez KMP,
- pokaz tresury psów policyjnych nauka zasad zachowania w przypadku niebezpieczeństwa np.: spotkanie z nieznajomym czy złym psem,
- udział w akcjach organizowanych przez KMP na terenie Zielonej Góry.

PK OMEP:
- udział w kursach i spotkaniach
- organizowanie na terenie przedszkola konferencji i seminariów naukowych

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli:
- nabywanie nowinek wydawniczych,
- udział nauczycieli w kursach doskonalących.

Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna:
- obserwacja i diagnoza pedagogiczna w przedszkolu,
- kierowanie na badania do poradni.

Poczta Polska i Telekomunikacja:
- sponsoring z okazji Mikołajek, Dnia Dziecka
- zwiedzanie poczty (ubieranie choinki, śledzenie drogi listu itd.)

Przedsiębiorstwo Górnictwa Nafty i Gazu:
- spotkanie z górnikiem,
- wspólny udział w obchodach święta Barbórki,
- wycieczka do Kopalni Kije,
- wycieczka rekreacyjna do Ośrodka w Jesionce,
- sponsoring.

Ponadto:
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Oddział Dziecięcy w Zielonej Górze,


- Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”,
- Muzeum Ziemi Lubuskiej,
- Teatr Lubuski,
- Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna,
- Filharmonia Zielonogórska i inne.