BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA
W PRZEDSZKOLU I POZA NIM

 

Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu jak i poza nim to podstawowe zadanie dla nauczycieli
i rodziców.
Dzieci mają bowiem małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami, są nieświadome zagrożeń swojego zdrowia, czy też życia. Dlatego też bardzo ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw. CZYTAJ DALEJ... (ULOTKA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW)

Poniżej przedstawiamy dokumenty regulujące przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i poza nim.

PROCEDURY:

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA WYCIECZKACH

PROCEDURA EWAKUACJI

PROCEDURA ŁĄCZENIA GRUP WIEKOWYCH

PROCEDURA ODBIORU

PROCEDURA REKRUTACJI

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

PROCEDURA W PRZYPADKU WYPADKU

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

 

PROGRAMY:

PROGRAM  "CHRONIMY DZIECI"

PROGRAM "BEZPIECZNE DZIECKO, ŚWIADOME DZIECKO"