PERSONEL

 

Grono pedagogiczne liczy 12 nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne i wieloletnie
doświadczenie w pracy wychowawczo – dydaktycznej.

 

 

Renata Rogacewicz – dyrektor, nauczyciel dyplomowany

  Bogumiła Małmyga – wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany 

 

Jolanta Gągała – nauczyciel dyplomowany

Renata Sawczyńska – nauczyciel dyplomowany

Renata Stachowska– nauczyciel dyplomowany

Ewa Stekla – nauczyciel mianowany

Barbara Czerniawska – nauczyciel mianowany

Agnieszka Judkowiak - nauczyciel dyplomowany

Magdalena Ratajczak - nauczyciel mianowany

Izabela Skibińska - nauczyciel mianowany

Karolina Michalska – nauczyciel mianowany

Natalia Kuchnicka- nauczyciel kontraktowy

 

Kadra pedagogiczna stwarza warunki sprzyjające rozwojowi i stymulujące działanie dzieci.

Kompetentni i życzliwi nauczyciele są otwarci na potrzeby dziecka i rodziców, stosując dwupodmiotowość pozwalają dziecku być sobą. Zwracają uwagę na rozwój indywidualnych zainteresowań i talentów dzieci. Są dynamiczni, wciąż szukający nowych dróg rozwoju i udoskonalania warsztatu pracy, stosują tradycyjne oraz nowatorskie metody i formy pracy pedagogicznej. Ustawicznie podnoszą swoje  kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach, kursach i innych formach doskonalenia zawodowego.

Grono pedagogiczne współpracuje z Polskim Komitetem Światowej Organizacji  Wychowania Przedszkolnego – PK OMEP.

Nauczycielki naszego przedszkola swoimi umiejętnościami, zdobyczami i wypracowanymi metodami chętnie dzielą się z koleżankami po fachu na łamach czasopisma wydawanego przez PK OMEP pt. „Biuletyn informacyjny”, czasopisma "Bliżej Przedszkola" - Kraków oraz w Lubuskim Biuletynie Oświatowym a także w Gazecie Lubuskiej.

        Możemy się również poszczycić znakomitą współpracą z personelem pomocniczym, który dzięki swojemu zaangażowaniu w życie placówki, dobrze wykonywanym 
        obowiązkom ma udział we współtworzeniu pozytywnego wizerunku naszego przedszkola.

        Do personelu pomocniczego należą :

            - Grażyna Olejniczak

            - Małgorzata Nowicka

            - Marianna Kirilowa-Socha

            - Aneta Ziober

            - Grażyna Wróbel

            - Monika Cebulska
          

       Nie należy również zapominać o paniach dbających o nasze posiłki, o to aby były one dobrze przyrządzone, urozmaicone, na czas i estetycznie podane, a przede 
       wszystkim były zdrowe i smakowały naszym małym degustatorom. Tu wymienimy :

           - Katarzyna Górecka – szefowa kuchni

           - Grażyna Szkondziak – pracownik kuchni

           - Magdalena Kotwicka – pracownik kuchni

           - Alicja Chabiniak - pracownik kuchni

 

        Sprawami finansowymi i kadrowymi naszej placówki zajmuje się:

            - Liliana Kieszkowska - główna księgowa

            - Maria Ostrycharczyk – intendent

            - Barbara Sidorowicz – specjalista ds. kadr

        Niezastąpionym w naszym przedszkolu jest:
            - Kazimierz Szapiński  – pracownik gospodarczy