PERSONEL

 

Grono pedagogiczne liczy 13 nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne i wieloletnie
doświadczenie w pracy wychowawczo – dydaktycznej.

 

 

Renata Rogacewicz – dyrektor, nauczyciel dyplomowany

  Bogumiła Małmyga – wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany 

 

Jolanta Gągała – nauczyciel dyplomowany

Renata Sawczyńska – nauczyciel dyplomowany

Renata Stachowska– nauczyciel dyplomowany

Ewa Stekla – nauczyciel mianowany

Barbara Czerniawska – nauczyciel mianowany

Agnieszka Judkowiak - nauczyciel dyplomowany

Magdalena Ratajczak - nauczyciel mianowany

Izabela Skibińska - nauczyciel mianowany

Karolina Michalska – nauczyciel mianowany

Natalia Kuchnicka- nauczyciel mianowany
Anna Walczak - nauczyciel kontraktowy

 

Kadra pedagogiczna stwarza warunki sprzyjające rozwojowi i stymulujące działanie dzieci.

Kompetentni i życzliwi nauczyciele są otwarci na potrzeby dziecka i rodziców, stosując dwupodmiotowość pozwalają dziecku być sobą. Zwracają uwagę na rozwój indywidualnych zainteresowań i talentów dzieci. Są dynamiczni, wciąż szukający nowych dróg rozwoju i udoskonalania warsztatu pracy, stosują tradycyjne oraz nowatorskie metody i formy pracy pedagogicznej. Ustawicznie podnoszą swoje  kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach, kursach i innych formach doskonalenia zawodowego.

Grono pedagogiczne współpracuje z Polskim Komitetem Światowej Organizacji  Wychowania Przedszkolnego – PK OMEP.

Nauczycielki naszego przedszkola swoimi umiejętnościami, zdobyczami i wypracowanymi metodami chętnie dzielą się z koleżankami po fachu na łamach czasopisma wydawanego przez PK OMEP pt. „Biuletyn informacyjny”, czasopisma "Bliżej Przedszkola" - Kraków oraz w Lubuskim Biuletynie Oświatowym a także w Gazecie Lubuskiej.

        Możemy się również poszczycić znakomitą współpracą z personelem pomocniczym, który dzięki swojemu zaangażowaniu w życie placówki, dobrze wykonywanym 
        obowiązkom ma udział we współtworzeniu pozytywnego wizerunku naszego przedszkola.

       

Do personelu pomocniczego należą :

- Małgorzata Nowicka
- Marianna Kirilowa-Socha
- Aneta Ziober
- Agnieszka Borek
- Monika Cebulska
- Monika Sztygier

- Katarzyna Górecka – szefowa kuchni
- Teresa Kuta – pracownik kuchni
- Aneta Durka- pracownik kuchni
- Alina Błoszyk- pracownik kuchni


Sprawami finansowymi i zaopatrzeniem naszej placówki zajmuje się:
- Maria Ostrycharczyk – intendent

Niezastąpionym w naszym przedszkolu jest:
- Kazimierz Szapiński – pracownik gospodarczy