Strona główna
O nasMisja i wizjaPersonelAktualnościWieści przedszkolneDla rodzicówOferta edukacyjnaWspółpracaDla dzieciKontakt"Śpiewająco do szkoły"

 


Udział przedszkola w projekcie "MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY"
 

"MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY" to projekt, który przez cały rok będzie towarzyszył dzieciom z MP 34. W ramach projektu zgodnie z harmonogramem realizować będziemy działania, które zachęca dzieci i ich najbliższych do czytelnictwa.

Poniżej opis I MODUŁU do zrealizowania:

"Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Wiodące kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym.
Rozwijanie czytelnictwa: czytanie w domu i przedszkolu, prezentacja dzieciom utworów polskich pisarzy i poetów.

Opis:
Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków.

Misiowi zostanie nadane imię, a projekt zainauguruje czytanie w przedszkolu/grupie przedszkolnej, do którego zaprosić można osoby związane z przedszkolem (władze miasta, przedstawicieli różnych zawodów, etc.).

a) Czytamy w przedszkolu:
Projekt zainauguruje czytanie w przedszkolu/grupie przedszkolnej, do którego zaprosić można osoby związane z przedszkolem (władze miasta, przedstawicieli różnych zawodów, etc.).
Wszystkie osoby zapraszane do przedszkola wpiszą się do pamiątkowej kroniki przedszkolaków.
W odpowiedzi na kierunki polityki MEN na rok szkolny 2019/2020 rekomendujemy czytanie w przedszkolu tekstów polskich poetów i pisarzy. Przewiduje się stworzenie z uczestnikami projektu: „Listy książek, wierszy i bajek polskich twórców rekomendowanych do czytania dzieciom”.
Przewiduje się w okresie 1 październik 2019 – 31 marzec 2020 włączenie do projektu przedstawicieli Grupy MAC S.A., właściciela marki MAC Edukacja, na zasadach określonych w osobnym załączniku do niniejszego Regulaminu. Uczestnicy projektu zostaną poinformowani o takiej możliwości w osobnej wiadomości e-mailowej.

b) Czytamy w domu:
Miś zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę (praca w domu). W roku szkolnym 2019/2020 czytamy polskie bajki, baśnie, wiersze. Nauczyciel może przygotować własne propozycje literatury do czytania dzieciom."

.