Strona główna
O nasMisja i wizjaPersonelAktualnościWieści przedszkolneDla rodzicówOferta edukacyjnaWspółpracaDla dzieciKontakt"Śpiewająco do szkoły" OPIS PROGRAMU ARCHI-PRZYGODY REALIZOWANEGO PRZEZ MP 34
WE WSPÓŁPRACY Z NARODOWYM CENTRUM KULTURY W WARSZAWIE
 I UNIWERSYTETEM ZIELONOGÓRSKIM

ARCHI-PRZYGODY PROGRAM EDUKACJI ARCHITEKTONICZNEJ
PRZEDSZKOLE – Narodowe Centrum Kultury w Warszawie


Cele programu: rozbudzenie wrażliwości i kreatywności, poznanie przez dzieci przestrzeni, w której przebywają, docenienie tradycji
architektonicznych, rozumienie procesu tworzenia krajobrazu kulturowego. Edukacja architektoniczna dzieci i młodzieży jest kojarzona
z jednorazowymi wydarzeniami, warsztatami, akcjami w przestrzeni czy lekcjami muzealnymi. Rola tego typu wydarzeń jest ważna, ale
budowanie wrażliwości dotyczącej otoczenia przestrzennego powinno być procesem powszechnym, trwałym, bardziej uświadomionym
i sprofesjonalizowanym.

Zrealizowano 10 scenariuszy zajęć .
Część z nich prowadzona była w przestrzeni publicznej. Opisujemy w skrócie sposób organizacji warsztatów, tematykę
i pomoce do wykorzystania podczas „lekcji-zabaw” z architekturą. Proponowane tematy, związane z poznawaniem i rozumieniem przez
dzieci przede wszystkim własnego otoczenia, są interesującą propozycją i uzupełnieniem kreatywnych zajęć w przedszkolu. Program uzupełnia podstawę programową wychowania przedszkolnego.

UCZESTNICY ZAJĘĆ
Dzieci w wieku 4–6 lat.
Bez względu na to, gdzie odbywają się warsztaty, w skład zespołu
wchodził:
• Nauczyciel przedszkolny (osoba koordynująca zajęcia)
• Architekt, reprezentant jednego z zawodów projektowych
Dodatkowo do projektu dołączyli:
• Animatorzy kultury
• Wolontariusze
• Rodzice
• Osoby zainteresowane ze środowiska lokalnego
NASZ GŁÓWNY CEL:Budowanie wrażliwości dotyczącej otoczenia przestrzennego powinno być procesem powszechnym, trwałym, bardziej uświadomionym i sprofesjonalizowanym.
Magdalena Ratajczak – koordynator projektu
 

Warsztaty z rodzicami
Konstrukcje
Moje schronienie
Plan architektoniczny
Poznajemy architekturę miasta
Poznajemy znane budowle
Projektujemy wnętrza
Skala i proporcje

 

Magdalena Ratajczak