NABÓR NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

KOMUNIKAT - UWAGA  RODZICE!!!

22 kwietnia o godzinie 12:00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Przypominamy, że dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte! Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenia woli przyjęcia do danego przedszkola w terminie od 22 kwietnia 2022 r. od godz. 12:00 do 27 kwietnia 2022 r.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka można dokonać na dwa sposoby:

- elektronicznie logując się do systemu Nabór www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole   i postępując zgodnie z instrukcją potwierdzania woli znajdującą się w załącznikach;

- osobiście składając potwierdzenie woli przyjęcia w przedszkolu/szkole, druk będzie dostępny w przedszkolu

 Rodzicom dzieci, które nie zakwalifikowały się do żadnego ze wskazanych we wniosku  przedszkoli Prezydent Miasta Zielona Góra pisemnie wskaże inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które będzie mogło przyjąć ich dziecko.

 

INSTRUKCJA - POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

OŚWIADCZENIE - POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

 

------------------------------------------------------------------------

UWAGA  RODZICE!!!

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 zostanie uruchomiona 07 marca 2022 r.

Poniżej odniesienie do harmonogram u naboru, zawierającego terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Terminy te zostały określone w zarządzeniu nr 108.2022 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2022 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVI. 538.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. zmienionej uchwałą nr V.122.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. Rady Miasta Zielona Góra (uchwały w załącznikach).

Przed uruchomieniem naboru opublikowany zostanie informator dla rodziców oraz oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych biorących udział w rekrutacji. Natomiast w momencie uruchomienia naboru znajdą Państwo tu również wzór wniosku oraz oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, za pomocą którego będziecie mogli Państwo poznać ofertę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W momencie uruchomienia rekrutacji system pozwoli Państwu także wypełnić niezbędne dokumenty, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo TUTAJ

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Instrukcja elektronicznego wysyłania dokumentów składanych w systemie Nabór

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do przedszkola

Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo

Oświadczenie o obowiązkowych szczepieniach ochronnych

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności